Hvem er vi

Vore advokater og sekretærer står klar til at hjælpe netop dig med din problemstilling.

Vi lægger vægt på et uhøjtideligt miljø og sætter en ære i at kommunikere på et sprog, der er forståeligt for enhver. For at yde god og kompetent rådgivning er det vigtigt, at vore klienter forstår dét, vi rådgiver om.

Trine Høgedal
Advokat og indehaver

CV
Cand. jur. fra Aarhus Universitet 2010 Advokatbestalling 2014 Møderet for Landsret 2014 (2013)

Møderet for Højesteret 2019

Beneficeret ved Retten i Viborg siden februar 2016
Aktiv i diverse foreninger og bestyrelser
Arbejdsområder
Trines juridiske erfaring spænder vidt, eksempelvis indenfor:
Arveret – testamente – lejeret – retssager – strafferet – ægtepagt – kontrakter – selskabsret – virksomhedsrådgivning – generationsskifte – sager om forældremyndighed og bopæl (forældreansvarssager) – tvangsfjernelsessager – erstatning og forsikring – ejendomshandler – skifte af dødsbo
 
Herudover har hun stor erfaring med straffesager, både som forsvarsadvokat og bistandsadvokat

Jeppe L. Jepsen
Advokat

CV
Cand. jur. fra Aarhus Universitet 1971.
Advokatbestalling 1974
Møderet for Højesteret 1980
Beneficeret ved Retten i Viborg fra 1982-2014
Fast værge i Viborg Amt siden 1997
Aktiv i diverse bestyrelser.
Fast dirigent i diverse større foreninger mv.
Arbejdsområder
Jeppes juridiske erfaring spænder vidt, eksempelvis indenfor:
Strafferet – entrepriseret – foreningsret – lejeret – erhvervslejeret – selskabsret – retssager – erhvervsret – kontrakter
Derudover har han stor erfaring med straffesager, både som forsvarsadvokat og bistandsadvokat.

Anette Jul Mortensen
Advokatfuldmægtig

CV
Cand. jur. fra Aarhus Universitet 2008

Bestyrelsesuddannelse Aarhus Erhvervsakademi 2020
Ekstern Lektor på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro
Fungerer som censor på de juridiske kandidatuddannelser

Arbejdsområder
Anettes juridiske erfaring spænder vidt, eksempelvis indenfor:
Forvaltningsret – Familieret – Arveret – Testamente – Landbrug –
Socialret – Børn- og Ungeret – Lejeret – Køb og Salg af Fast ejendom – Byggelovgivning – Erstatning og Forsikring – Planlovgivning

Herudover har Anette stor erfaring med sager der involverer det offentlige.